Aktuality

Aktuality:

Platba za stravné červenec 2020 - platby stravné červenec 2020

Dodatečně bych chtěla moc poděkovat všem rodičům a dětem za kytičky a dárečky na rozloučenou se školním rokem 2019/20. Budoucím školákům přeji šťastný krok při vstupu do 1. třídy a na ostatní dětičky se již moc těším :-)

J. Bendová, ředitelka

Školní rok 2020/21 začíná v úterý 1.9.2020.

Úplata za školné – školné , Úplata za vzdělávání na škol. rok 2020 – přerušení provozu

 

Znovuotevření Mateřské školy Svatá, příspěvkové organizace

Vážení rodiče,

z rozhodnutí zřizovatele, ze dne 12.5.2020, a po dohodě s ředitelkou organizace, bude provoz Mateřské školy obnoven v plném rozsahu dne 18.5.2020.

Věnujte prosím pozornost následujícím informacím, které vycházejí z manuálu MŠMT pro znovuotevření mateřských škol – Manual_pro_skoly_INEZ_materske_skoly_COVID19

Veškeré podmínky tohoto manuálu je třeba dodržet bez výjimky a ředitel školy je povinen zpracovat vnitřní směrnici pro provoz školy v tomto výjimečném případě a zároveň předat informace, týkající se pobytu dětí v mateřské škole, zákonným zástupcům dětí.

OPATŘENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY do konce školního roku 2019/2020

Cesta do mateřské školy a z mateřské školy:

Při cestě do mateřské školy a ze školy je třeba dodržovat obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

1/ Zakrytí  dýchacích cest a dodržení odstupů 2m.

Příchod k mateřské škole a pohyb před mateřskou školou

V žádném případě nesmí dojít ke shromažďování osob před školou.

1/ Při vstupu do mateřské školy rodiče i děti použijí dezinfekční prostředek na ruce, který k tomu účelu bude připraven.

2/V šatně mateřské školy se budou s ohledem na prostor pohybovat vždy pouze dvě doprovázející osoby a dvě děti.

PRVNÍ DEN PŘÍCHODU NÁSTUPU DO MŠ PO JEJÍM ZNOVUOTEVŘENÍ RODIČE ODEVZDAJÍ VYPLNĚNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, ve kterém stvrdí následující informace pro školu:

1/ U dítěte se neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

2/ Rodiče byli seznámeni s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením, aby zvážili tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách.

Prohlášení si prosím stáhněte a vyplňte doma, případně bude k dispozici v mateřské škole – příloha_čestné_prohlášení

V budově mateřské školy

1/ Doprovázející osoba se v budově mateřské školy pohybuje vždy v roušce.

2/ Do MŠ je zakázáno přinášet z domova jakékoli hračky.

3/ Rodiče zajistí dětem minimálně 3 kusy roušek pro případ ohrožení nákazou, které se projeví při pobytu dítěte v MŠ.

4/ Rodiče zajistí plastový zapínací sáček pro použité roušky, tyto roušky budou každý den odnášeny domů a měněny za čisté.

5/Pokud bude mít dítě při cestě do školy ústní roušku, rodiče ji dítěti sundají při příchodu do MŠ a odnesou si ji.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

1/ Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

2/ Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do předem připravené samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

3/ Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím ochranných pomůcek a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného učitele.

Učitelka je oprávněna nepřevzít dítě, které jeví příznaky respiračního onemocnění nebo má zvýšenou teplotu. Velmi důrazně žádáme rodiče, aby i při podezření na respirační onemocnění, zvážili přítomnost dítěte v MŠ ( např. i když se vám zdá, že dítě začíná kašlat apod.). Eliminujeme tak situace, kdy budeme nuceni všichni mít nasazenou roušku až do doby než si dítě vyzvednete (viz metodika MŠMT) 

Školní stravování

1/ Školní stravování bude probíhat ve standardním režimu

Děti a pedagogové

Z nařízení MZ ČR děti a pedagogové v prostorách mateřské školy roušku nosit nemusí.

Pro pobyt venku se bude využívat pouze areál MŠ.

PRO ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK PROVOZU PROSÍM VŠECHNY RODIČE O INFORMACI, KDY DÍTĚ NASTOUPÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY.

tel: 722 900 805, email: ms.svata@seznam.cz

Vážení rodiče, informací je mnoho, jsem připravena odpovídat na Vaše dotazy. Děkuji za Vaši vstřícnost a součinnost po celou dobu výjimečného stavu, kdy byla naše mateřská škola uzavřena. Těším se na Vás i Vaše děti.

Ve Svaté dne 14.5.2020, ředitelka školy Bc. J. Bendová

Podepisování oblečení

Prosíme rodiče, aby dětem podepisovali veškeré oblečení. Vyvarujeme se zbytečným komplikacím s jeho dohledáváním.

Komentáře nejsou povoleny.