Aktuality

Aktuality:

24.6.2021 od 17.00h. – schůzka rodičů dětí, které jsou přijaté do MŠ Svatá od 1.9.2021

28.6.2021 výlet do Krtkova světa – 8.00 -16.00h.

30.6.2021 – Zábavné dopoledne s klaunem Pepištou a pasováním předškoláků

 

SMĚRNICE MATEŘSKÉ ŠKOLY SVATÁ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI vyplývající z manuálu MŠMT a MZČR PRO PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21

ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z MANUÁLU MŠMT A MZČR  K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21 VZHLEDEM KE COVID – 19 ze dne 24.8. 2020  PRO MATEŘSKOU ŠKOLU SVATÁ, PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACI: 

1. Před vstupem do MŠ si rodič vydezinfikuje ruce a omezí svůj pobyt v šatně na dobu nezbytně nutnou pro předání dítěte paní učitelce. Do dalších prostor MŠ (třída, koupelna…) rodiče mít přístup nebudou.

2. Dítě si po příchodu do třídy důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem a provede dezinfekci rukou. Po celou dobu pobytu dítěte v MŠ budeme dbát na zvýšenou hygienu všech dětí.

3. Každé dítě bude mít ve své látkové tašce 2 roušky v uzavíratelném sáčku.

4. Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění bude umožněn vstup do školky pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekčním onemocněním (potvrzení od lékaře).

5. Od dětí se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti před prvním příchodem do školky. 

Tímto bychom chtěli apelovat na nejvyšší míru Vaší individuální zodpovědnosti, kdy budete plně respektovat ochranu zdraví všech přítomných v MŠ (dětí i zaměstnanců) a nebudete vodit dítě do MŠ s jakýmkoliv příznakem nemoci (rýma, kašel, teplota, průjem, bolest v krku apod.)                                                             

Podepisování oblečení

Prosíme rodiče, aby dětem podepisovali veškeré oblečení. Vyvarujeme se zbytečným komplikacím s jeho dohledáváním.

Komentáře nejsou povoleny.