Aktuality

Aktuality:

Vážení rodiče,

oznamujeme Vám, že dle nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje je naše školka od 12. do 18. února 2021 v karanténě z důvodu výskytu pozitivního případu nákazy Covid-19.

Z provozních důvodů a z nařízení zřizovatele však bude otevřena až od pondělí 22.2.2021.

Informace pro rodiče dětí, které byly v MŠ přítomny 8.2.2021 jsou zde: KARANTÉNA Mateřská škola Svatá

 

 

Sleva na dani za úplatu za vzdělávání v MŠ v roce 2020

Rodiče mohou uplatnit slevu na dani ve výši prokázaných výdajů za úplatu za vzdělávání v MŠ – tedy za “školné”. Slevu bude moci uplatnit jeden z rodičů buď u zaměstnavatele nebo v daňovém přiznání.

Formulář pro uplatnění slevy na dani za uhrazené “školné” v roce 2020 naleznete zde: potvrzení o úplatě za školné 2020

Formulář si vytiskněte, vyplněný (včetně zaplacené částky) doneste do MŠ, po ověření plateb Vám formulář potvrdíme.  

VÝZVA RODIČŮM - VÝZVA RODIČŮM  

SMĚRNICE MATEŘSKÉ ŠKOLY SVATÁ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI vyplývající z manuálu MŠMT a MZČR PRO PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020

ZVÝŠENÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z MANUÁLU MŠMT A MZČR  K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21 VZHLEDEM KE COVID – 19 ze dne 24.8. 2020  PRO MATEŘSKOU ŠKOLU SVATÁ, PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACI: 

1. Před vstupem do MŠ si rodič vydezinfikuje ruce a omezí svůj pobyt v šatně na dobu nezbytně nutnou pro předání dítěte paní učitelce. Do dalších prostor MŠ (třída, koupelna…) rodiče mít přístup nebudou.

2. Dítě si po příchodu do třídy důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem, popřípadě provede dezinfekci rukou. Po celou dobu pobytu dítěte v MŠ budeme dbát na zvýšenou hygienu všech dětí.

3. Každé dítě bude mít ve své látkové tašce 2 roušky v uzavíratelném sáčku.

4. Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění bude umožněn vstup do školky pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekčním onemocněním (potvrzení od lékaře).

5. Od dětí se nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti před prvním příchodem do školky. 

Tímto bychom chtěli apelovat na nejvyšší míru Vaší individuální zodpovědnosti, kdy budete plně respektovat ochranu zdraví všech přítomných v MŠ (dětí i zaměstnanců) a nebudete vodit dítě do MŠ s jakýmkoliv příznakem nemoci (rýma, kašel, teplota, průjem, bolest v krku apod.)                                                             

K dalším opatřením budeme přistupovat dle aktuální epidemiologické situace v našem regionu, doporučení MZ, MŠMT a KHS.

Podepisování oblečení

Prosíme rodiče, aby dětem podepisovali veškeré oblečení. Vyvarujeme se zbytečným komplikacím s jeho dohledáváním.

Komentáře nejsou povoleny.