Jaro kolem nás

NÁMĚTY NA ČINNOSTI S DĚTMI - Jaro kolem nás 6.4. – 16.4.

Dílčí cíle:

 • vytváření zdravých životním návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
 • osvojení si některých poznatků, které předcházejí čtení a psaní
 • osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkcí (abeceda, čísla)
 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 • rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 • rozvoj společenského i estetického vkusu
 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou na neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

Nabídka činností:

 • povídání si s dětmi o tom v jakých měsících máme jaro – procvičování měsíců v roce
 • rozhovory o změnách v přírodě…o počasí…..všechno kvete a roste
 • poznávání jarních květin podle obrázků, ale i v přírodě
 • povídání si o jaru…Jaké jsou typické znaky jara?
 • hledání rozdílů mezi jednotlivými ročními obdobími na obrázcích
 • počítání květin – procvičování počtu 1-10
 • pracovní list – Kytička
 • opakování dětských písní s jarními náměty (Travička zelená…)
 • nácvik písně Na jaře, Voláme jaro
 • nácvik básní Sluníčko
 • omalovánky s jarními květinami
 • výroba tulipánů – obtiskávání brambory
 • výroba motýlků
 • modelování jarních květin
 • tvorba koláže na téma Jaro
 • grafomotorické cvičení – procvičování oblouku – zvonek cinká – cink, cink
 • určování rostlin a hmyzu podle encyklopedií a herbářů
 • hádanky – jarní květiny
 • četba pohádky “O jarním sluníčku”
 • prstové cvičení – otevírání a zavírání dlaní – rozvíjení poupátka – Když sluníčko pěkně -  svítí, rozvíjí se všechno kvítí. I nejmenší poupátko, rozvine se zakrátko.
 • pokus – jak rostou květiny – děti nasypou semínka řeřichy na tácky s vatou, starají se o vlhčení těchto semínek a pozorují jak semínka začínají klíčit
 • venkovní aktivity – pozorování vykvetlých kytiček v zahrádkách i v přírodě
 • běhání po louce – hra na motýla – poletování z místa na místo
 • pozorování listnatých stromů zda mají už pupeny či dokonce listy
 • poslech zvuků a ptáků v okolí se zavřenýma očima

Cvičení s básničkou:

Vyšlo slunce zasvítilo, (chůze)
na nebi se otočilo, (ruce v bok, otáčení)
každá kytka maličká (podřepy)
radost má ze sluníčka. (ruce v bok, otáčení)
Ke slunci se naklání, (úklony stranou ve vzpažení)
listy z hlíny vyhání.

barvidlecisel

barvidlecisel1

basen

basnicky

berusky

berusky1

cestakekytce

dokreslilistky

dokresluj

dokresluj1

fialka

hadanky

hnizdo

jarnihadanky

jarnikytky

Jarnislunce

Jaro

Jaroslavisvatek

jarouzjetu

jinahlaska

konvicka

kyticky

kytky

kytky2

kytkyrulicky

Malavcelka

motylci

motyli2

mracekduha

narcis

obtahuj

omalmotyl

petrklic

pisenJarni

pisenNajare

pocty

popisuj

Pribeh

slunce

slunecnice

slunicko

slunkoruce

snek

spiraly

spojstiny

strihejasloz

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

tisk

tiskvidlicka

vlnky

volamejaro

zlatydest

Komentáře nejsou povoleny.