NÁMĚTY NA ČINNOSTI S DĚTMI

Týdenní téma – Masopust – 18.2.-26.2.

Dílčí cíle:

 • uvědomění si vlastního těla
 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních)
 • rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k slovně-logickému (pojmovému)
 • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)
 • vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
 • osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

Masopust:

 • KK – povídání o tom, co je to masopust
 • KK- rozhovor: Už jste děti byly na karnevale? Jaké kostýmy jste měly?
 • omalovánka šašekhttp://www.detskestranky.cz/clanek/101-omalovanka_sasek.htm
 • cvičení v čepičkách zvířátek a jejich napodobování – zdravotní cviky:
 • stojím jako medvěd – stoj rozkročný, roce vzpažené nad hlavou a malé úklony na strany
 • skáču jako zajíček – výskok z podřepu
 • běhám jako veverka – pobíhání na místě na špičkách, pokrčené ruce u hrudníku
 • sedím jako sova – sed, pokrčené nohy, ruce na očích a otáčení v trupu na strany
 • plazím se jako had – leh na břiše, ruce i nohy natažené a ruce od vzpažení do rozpažení
 • jsem vlk – klek, ruce dlaněmi na zem, prohýbání v protahování v zádech
 • jsem ptáček – sed dřep a mávání nataženýma rukama
 • pracovní listy na téma masopust
 • nácvik říkanky- Masopust
 • nácvik písně- Máme tu masopust, Je tu karneval
 • výroba masopustního šaška- překládání papíru
 • cvičení s padákem- Kolotoč- dle knihy Jaro, léto, podzim, zima…str.86
 • cvičení s hudbou – karnevalová tématika
 • výroba masek – škrabošek na průvod vesnicí – http://www.i-creative.cz/2008/11/13/karnevalove-masky-sablony-k-vytisknuti/
 • poznávání hudebních nástrojů – diskuse – poslech – napodobování hry na jednotlivé hudební nástroje
 • dechové cvičení: jeden z masopustních zvyků na venkově je zasmát se na vesnici na „celé kolo“ (Hahahahahaha) – plný výdechový proud
 • nácvik písně Já jsem muzikant s doprovodem různých nástrojů
 • procvičení obličejových svalů- Masky
 • „pečení“ masopustních koblížků a koláčů – hra s plastelínou
 • karnevalové hádanky

 

NÁMĚTY K TÉMATU ZDE:

balonky barevnyklaun grafomotorika1 grafomotorika geomtvary domalujvlasy dokresliklauna bubinek basenMasopust maskameda Mametumasopust labyrint klaun2 klaun1 klaun karnevalcepice karneval1 Karneval sasci rozstrihejasloz puzzleklaun1 puzzleklaun pruziny prirazuj pocitej masky1 KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA vybarvidlecisla2 vybarvidlecisel1 vybarvidlecisel vybarviasloz veselyklaun tradice spiraly slozavybarvi sasek

Komentáře nejsou povoleny.