Platby

Platby

Úplata za vzdělávání  – Úplata za vzdělávání na škol. rok 2020 – přerušení provozu Úplata za vzdělávání na školní rok 2020-21

Platba “školného” je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce na účet 211138210/0600 , var. symbol datum narození dítěte, do poznámky pro příjemce: jméno dítěte.

Platba stravného - Pokyn ředitelky ke stanovení úplaty za stravné od 1.9.2019

Platbu stravného provádějte prosím převodem do 15. dne následujícího měsíce na účet 211236531/0600, var. symbol datum narození dítěte, do poznámky pro příjemce: jméno dítěte. Částka za stravné bude vždy uvedena na nástěnce v MŠ. Platba stravného za měsíc červenec 2020 – platby stravné červenec 2020

Komentáře nejsou povoleny.