Platby

Platby

Úplata za vzdělávání  – Úplata za vzdělávání na školní rok 2020-21

Platba “školného” je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce na účet 211138210/0600 , var. symbol datum narození dítěte, do poznámky pro příjemce: jméno dítěte.

Platba stravného - Pokyn ředitelky ke stanovení úplaty za stravné 1.9.2020

Platbu stravného provádějte prosím převodem do 15. dne následujícího měsíce na účet 211236531/0600, var. symbol datum narození dítěte, do poznámky pro příjemce: jméno dítěte. Částka za stravné bude vždy uvedena na nástěnce v MŠ.

Stravné za únor 2021 - platby stravné za měsíc únor 2021

 

 

Komentáře nejsou povoleny.