Platby

Platby

Úplata za vzdělávání  -  Pokyn ke stanovení úplaty pro školní rok 2018-19

Platba “školného” je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce na účet 211138210/0600 , var. symbol datum narození dítěte, do poznámky pro příjemce: jméno dítěte.

Platba stravného - Pokyn ředitelky ke stanovení úplaty za stravné od 1.9.2019

Platbu stravného provádějte prosím převodem do 15. dne následujícího měsíce na účet 211236531/0600, var. symbol datum narození dítěte, do poznámky pro příjemce: jméno dítěte. Částka za stravné bude vždy uvedena na nástěnce v MŠ. Platba stravného za měsíc září 2019 – platby stravné září 2019

Komentáře nejsou povoleny.